Program tábora

Stručný popis jednotlivé činnosti 
Příjezd, ubytování: Doporučuje se příjezd dětí mezi 8 – 11 hodinou. Po příjezdu se Vás ujme vedoucí, který rád zodpoví veškeré dotazy. Děti jsou následně ubytování podle věku buď na hlavní budově, nebo v chatkách. Při předání dětí je nezbytné odevzdat zdravotní list, kartičku pojišťovny (originální nebo okopírovanou kopii), popř. seznámit zdravotní dozor s onemocněními dítěte,  pravidelnou medikací, atd.


Táborák:V táboře i blízkém okolí je několik ohnišť, kde se dá táborák rozdělat. První táborák se koná v táboře a je  během něco tábor oficiálně zahájen. Opékají se špekáčky, hraje se na kytaru a zpívá, děti se seznamují navzájem.


Lovci orchidejí:
Děti loví orchideje (barevné papírky) na vytečené části louky, ve sběru jim brání tygři, vítězí to družstvo, které uloví nejvíce orchidejí.

Bingo:
Oblíbená společenská celotáborová hra, princip je jednoduchý: hráč, který chce zvolat: “Bingo!” a vyhrát odměnu, musí mít vyškrtaná políčka ve své hrací kartě buď v řádku, nebo ve sloupci či úhlopříčce. Jestliže se někomu podaří vyškrtat všech devět políček, dostane zvláštní prémii.


Bazén:Přímo v areálu tábora se nachází bazén, kde děti podle počasí můžou plavat a dovádět v něm. Voda v něm je hygienicky nezávadná, pravidelně filtrovaná, kontrolovaná Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Bazén vždy hlídá nejméně jeden vedoucí!

Pašeráci:Celotáborová hra  začínající za soumraku a končící ve tmě. Děti musí přenášet zboží od jednoho pašeráka k druhému. Skupina, která donese více zboží, vyhrává. Ale pozor, území, přes které děti zboží přenáší, hlídá Policie – vedoucí! Je-li někdo lapen, musí zboží odevzdat a pokusit se donést znova. Hra se hraje v lesním porostu. 

Zlatokopové:Celotáborová hra, která zabere celé odpoledne a podvečer. Tábor je přeměněn na westernové městečko, kde nechybí banka, bar, kasino, zábavní park a jiné atrakce. Děti jsou rozděleni do skupin a jejich úkolem je lovit zlaté kameny z místního potoka. Vylovené kameny potom v bance vymění za Vizovické dolary, a dále už postupují podle své taktiky. Můžou si za ně nakoupit laskominy, zahrát spoustu her, zajít do relaxačního centra apod. Taktéž můžou zajít do kasina, kde peníze můžou znásobit, nebo taktéž prohrát. Jelikož po hře následuje táborák, doporučuje se dětem první zaměřit pozornost na věci k táboráku nutné – sirky, sekyra, špekáčky. Ale jak to tak bývá, tam kde je moc zlata, řádí i zloději. Děti od potoka k bance musí projít nebezpečným územím, kde takových zlodějů řádí mnoho (vybrané děti). Ti můžou vylovené zlato kdykoliv ukrást a oloupeným dětem nezbývá nic jiného, než lovit zlato z potoka znovu. Naštěstí je tu i šerif (vedoucí), který toto území hlídá a zločince může na pár minut zavřít i do žaláře.


Stanování v přírodě:Pár set metrů od tábora se rozdělá oheň a děti si zde opékají špekáčky, zpívá se, hrají se hry. Menší děti jdou časem spát do tábora, velké děti vyfasují spacáky a spí pod širákem. Samozřejmě vše záleží na počasí a na zájmu dětí.


Disco, skotačivé hry:Samozřejmě k táboru patří i tanec. K diskotéce patří i několik tanečních soutěží, ve kterých děti soutěží o sladké odměny.

Hasiči:Na táboře ukážou svoji techniku i cvičný zásah dobrovolní hasiči s Valašských Klobouk. K této návštěvě patří i soutěž v přesnosti hašení ohně. Obvykle po této návštěvě prádelní šnůry zažívají nápor.

Vodní olympiáda:Nejrůznější soutěže ve vodních sportech (rychlost plavání, potápění, štafeta, vodní pólo), ve kterých jde o první sady olympijských medailí.


Stezka odvahy:Samozřejmým rysem správného táborníka je i jeho odvaha. Ta se testuje v hluboké tmě dlouho po setmění, kdy táborník musí projít lesem až k oltáři, kde se za světla svíček musí podepsat na speciální listinu. Samozřejmostí je zákaz používání baterek, mobilů apod., ty jsou před hrou zabaveny. Jediným světlem je tedy světlo očí. Děti chodí samostatně, pouze nejmenší dle zájmu můžou chodit po dvojicích.


Stezka pozornosti:
Děti ve skupinách procházejí trasu a hledají obrázky, které si musí zapamatovat.

Olympiáda:
Slavnostní den, kdy sličné děvy pochodněmi zažehnou nad Ploštinou olympijský oheň a děti se promění ve sběrače medailí. Soutěží se ve sprintu, běhu, skoku vysokém i dalekém, vrhu oštěpem i vrhu koulí, vzpírání, přesnosti střelbě.


Miss a missák tábora:Děti vyberou své favority a vhodí jejich jména do speciální urny. Ti s nejvyšším počtem hlasů postupují do večerního finále, kde musí plnit zadané úkoly – např. malování, škrábání brambor, tanec, atd. Všechny výkony hodnotí porota složená z vedoucích, ale i pozvaných hostů. Kdo získá nejvíce bodů ke každé kategorii (dívka, kluk) stane se Miss a missákem tábora na celý rok!


První pomoc:Správný táborník musí znát i základy první pomoci. Jsou mu tedy předneseny základy zdravovědy, základní techniky obvazování a taktéž první pomoci u nejrůznějších stavů. Na závěr je předvedena i resuscitace, kterou si děti pod kvalifikovaným dozorem můžou vyzkoušet. 

RHD Šifrovaná:Skupinky dětí procházejí trasu a řeší logické šifry, na konci trasy je čeká šifra o pokladu, který mají najít na neznámém místě.


Ploština hledá talent:Oblíbená  soutěž dorazila i na Ploštinu, a tak porota složená z vedoucích bude pečlivě sledovat výkony dětí ve zpěvu, tanci, ale i dalších dovednostech. Na konci večera vyhlásí toho, kdo má největší talent a stane se tak Talentem Ploštiny! Všechna vystoupení budou samozřejmě oceněna sladkou odměnou. 

Barevná křížovka:


Šišková válka:
Jedna z nejoblíbenějších her. Kapitáni (obvykle vedoucí) rozdělí děti na dvě poloviny. Ty si určí svůj totem omotáním barevné stuhy kolem libovolného stromu. Úkolem je zmocnit se soupeřova totemu a zároveň neztratit vlastní. Děti se vybíjejí pomocí nejmenších šišek. Zasažený válečník území boje opouští a dále se již bojů nezúčastňuje. Je zakázáno trefovat se do oblasti krku a hlavy, to vše pečlivě hlídá hlídka – složená z vedoucích. Válka se odehrává v hustém lesním porostu. Vyhrává oddíl s nejlepší taktikou a nejodvážnějšími bojovníky.


Policie ČR:Návštěva policistů ze služebny Valašské Klobouky. Ukázka zbraní, obraných technik i chvatů, kterými se dopadají zločinci nejrůznějších kalibrů. Součástí programu je i ukázka psovodů – dovedností, poslušnosti, atd.


Robinsoni:Děti jsou rozděleni do skupin a se svými kapitány (vedoucí) jsou posláni do lesa. Na cestu je jim přibaleno pouze několik nezbytných věcí na přežití – kotlík, sirky, brambory, sekyrka, a další. Jejich úkolem je ve stanoveném limitu splnit několik úkolů – jako je postavit přístřešek, zahrádku, uvařit večeři, atd. Vše se posléze hodnotí a nejlepší skupina získává zajímavou odměnu.


Antiolympiáda :Klasická olympiáda trochu jinak. Tentokrát nezáleží na tělesné zdatnosti, ale na šikovnosti a taky trochu štěstí. Soutěží se v hodu sirkou, potápění korunou, chůze se štaflemi, skok dozadu, atd.

Branný závod:Prověří zdatnost táborníků po stránce branné výchovy. Táborníci musí projít různorodým terénem, který vede v okolí celého tábora. Zároveň musí plnit nejrůznější úkoly, např. střelba ze vzduchovky, zdravověda, běh s protichemickou maskou, určování topografických značek atd.


Lesní olympiáda:
Cílem není dosáhnutí branek, bodů, vteřin, ale nález co nejzajímavějších produktů přírody, jako je největší šiška, hřib, atd.

Přijela k nám pouť:Po náročných dnech vyplněných soutěžemi, pochody a fyzickými aktivitami je potřeba  se i bavit. A tak tu máme pouť! A jak to tak na každé pouti bývá, je zde kopu atrakcí, na kterých můžou táborníci vysoutěžit spoustu sladkých odměn.

Sbalení věcí, odjezd domů: Po snídani jsou děti instruování k balení věcí. Doporučený odjezd je mezi 8:30 – 14:00 hod. Při odjezdu nezapomeňte zkontrolovat všechny děti dítěte a obeznámit s odjezdem vedoucího. A příští rok na viděnou.

Pozn. Táborový program se může měnit v závislosti na různých okolnostech, nejčastěji počasí.