Tábor Revika

 

DĚTSKÝ TÁBOR REVIKA

VIZOVICE

25. 7. – 3. 8. 2021

Letní dětský tábor

Příměstský dětský tábor

Žákovský fotbalový kemp

MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA NA DĚTSKÉM TÁBOŘE I FOTBALOVÉM KEMPU!!!


Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že vzhledem k současné epidemiologické situaci bude účast na letním dětském táboře podmíněna doložením negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19.

Konkrétně jde o PCR test ne starší víc než 7 dní, antigenní test ne starší než 72 hodin, doklad o očkování – nejdříve ale 22. den po aplikaci první dávky. Dále potvrzení o prodělaném onemocnění covid v uplynulých 180 dnech.             

Pokud bude dítě před akcí otestováno metodou PCR, nebude se muset po sedmi dnech přetestovat. U antigenních testů bude přetestování po 7 dnech.

UPŘEDNOSTŇUJEME PCR TEST!


 

Dětský tábor REVIKA Vizovice je letní dětský tábor vedený zkušenými vedoucími s plnohodnotným programem pro děti od 6 do 15 let.

Fotbalový kemp je určen pro chlapce a děvčata, kteří se chtějí zdokonalit ve fotbalovém umění, nabrat fyzičku a zároveň se zúčastnit odpoledního a večerního programu dětského tábora. Fotbalový kemp vedou zkušení trenéři mládeže. Kemp je určen pro děti od 6 do 15 let.

PŘIHLÁŠKA TÁBOR 2021

PŘIHLÁŠKA PŘÍMĚSTSKY TÁBOR 2021

PŘIHLÁŠKA FOTBALOVÝ KEMP 2021

 

Cena za 10 denní pobyt 4600,- Kč

 

Číslo účtu: 4169267083/0800, kde je možno zaplatit pobyt dítěte na táboře nebo na fotbalovém kempu.


NOVINKA!!!

 

POŘÁDÁME DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR REVIKA VIZOVICE

Příměstský tábor REVIKA VIZOVICE bude probíhat během konání dětského tábora, kdy děti budou přičleněny k ostatním dětem v táboře a budou se účastnit plnohodnotného programu tábora. Děti budou mít vyčleněný pokoj pro uložení osobních věcí.

Děti se mohou přihlásit i na fotbalový kemp.

Nástup dítěte na Příměstský tábor REVIKA VIZOVICE bude do 9 hodin každého dne bez snídaně, dítě bude mít dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. Dítě si budete moci vyzvednout večer ve 20 hodin, po domluvě s vedoucím oddílu i dříve a v návaznosti na program tábora.

 

Cena za 9 denní pobyt 3500,- Kč

Číslo účtu: 4169267083/0800, kde je možno zaplatit pobyt dítěte na PŘÍMĚSTSKÉM táboře.

 


TÁBOR, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR A FOTBALOVÝ KEMP SE USKUTEČNÍ JEN V PŘÍPADĚ, KDYŽ TO UMOŽNÍ EPIDMIOLOGICKÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE.

 


 VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JE NUTNÉ, ABY DÍTĚ PŘED VSTUPEM NA TÁBOR PŘEDLOŽILO POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI.

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví, které dokládá  pořádající osobě zotavovací akce dítě. U dětí potvrzuje informace o bezinfekčnosti písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce, event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se doporučuje uvést:

  1. že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd.,
  2. ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření,
  3. ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde. (více v sekci informace)
 

www.revika.cz