Tábor Revika

 

DĚTSKÝ TÁBOR REVIKA

VIZOVICE

17. 7. – 26. 7. 2022

Letní dětský tábor

17. 7. – 26. 7. 2022

Žákovský fotbalový kemp

Dětský tábor REVIKA Vizovice je letní dětský tábor vedený zkušenými vedoucími s plnohodnotným programem pro děti od 6 do 15 let.

Fotbalový kemp je určen pro chlapce a děvčata, kteří se chtějí zdokonalit ve fotbalovém umění, nabrat fyzičku a zároveň se zúčastnit odpoledního a večerního programu dětského tábora. Fotbalový kemp vedou zkušení trenéři mládeže. Kemp je určen pro děti od 6 do 15 let.

MÁME VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍM DĚTSKÉM TÁBOŘE I FOTBALOVÉM KEMPU !!!

 

 

Cena za 10 denní pobyt 4800,- Kč

 

Číslo účtu: 4169267083/0800, kde je možno zaplatit pobyt dítěte na táboře nebo na fotbalovém kempu.


 

 


 VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JE NUTNÉ, ABY DÍTĚ PŘED VSTUPEM NA TÁBOR PŘEDLOŽILO POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI.

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví, které dokládá  pořádající osobě zotavovací akce dítě. U dětí potvrzuje informace o bezinfekčnosti písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce, event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se doporučuje uvést:

  1. že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd.,
  2. ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření,
  3. ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde. (více v sekci informace)
 

www.revika.cz