Tábor Revika

 

DĚTSKÝ TÁBOR REVIKA

VIZOVICE

25. 7. – 3. 8. 2021

Letní dětský tábor

Příměstský dětský tábor

Žákovský fotbalový kemp


NOVINKA!!!

POŘÁDÁME DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR


Dětský tábor REVIKA Vizovice je letní dětský tábor vedený zkušenými vedoucími s plnohodnotným programem pro děti od 6 do 15 let.

Fotbalový kemp je určen pro chlapce a děvčata, kteří se chtějí zdokonalit ve fotbalovém umění, nabrat fyzičku a zároveň se zúčastnit odpoledního a večerního programu dětského tábora. Fotbalový kemp vedou zkušení trenéři mládeže. Kemp je určen pro děti od 6 do 15 let.

PŘIHLÁŠKA TÁBOR 2021

PŘIHLÁŠKA PŘÍMĚSTSKY TÁBOR 2021

PŘIHLÁŠKA FOTBALOVÝ KEMP 2021

 

Cena za 10 denní pobyt 4600,- Kč

 

Číslo účtu: 4169267083/0800, kde je možno zaplatit pobyt dítěte na táboře nebo na fotbalovém kempu.


NOVINKA!!!

 

POŘÁDÁME DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR REVIKA VIZOVICE

Příměstský tábor REVIKA VIZOVICE bude probíhat během konání dětského tábora, kdy děti budou přičleněny k ostatním dětem v táboře a budou se účastnit plnohodnotného programu tábora. Děti budou mít vyčleněný pokoj pro uložení osobních věcí.

Děti se mohou přihlásit i na fotbalový kemp.

Nástup dítěte na Příměstský tábor REVIKA VIZOVICE bude do 9 hodin každého dne bez snídaně, dítě bude mít dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. Dítě si budete moci vyzvednout večer ve 20 hodin, po domluvě s vedoucím oddílu i dříve a v návaznosti na program tábora.

 

Cena za 9 denní pobyt 3500,- Kč

Číslo účtu: 4169267083/0800, kde je možno zaplatit pobyt dítěte na PŘÍMĚSTSKÉM táboře.

 


TÁBOR, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR A FOTBALOVÝ KEMP SE USKUTEČNÍ JEN V PŘÍPADĚ, KDYŽ TO UMOŽNÍ EPIDMIOLOGICKÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE.

 


 VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JE NUTNÉ, ABY DÍTĚ PŘED VSTUPEM NA TÁBOR PŘEDLOŽILO POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI.

U dětí potvrzuje písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se uvádí:

a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.

b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. (více v sekci informace)

 

www.revika.cz