Tábor Revika

DĚTSKÝ TÁBOR REVIKA

VIZOVICE

25. 7. – 3. 8. 2021

Letní dětský tábor a žákovský fotbalový kemp

Dětský tábor REVIKA Vizovice je letní dětský tábor vedený       zkušenými vedoucími s plnohodnotným programem pro děti od 6 do 15 let.

Fotbalový kemp je určen pro chlapce a děvčata, kteří se chtějí zdokonalit ve fotbalovém umění, nabrat fyzičku a zároveň se zúčastnit odpoledního a večerního programu dětského tábora. Fotbalový kemp vedou zkušení trenéři mládeže. Kemp je určen pro děti od 6 do 15 let.

 

Cena za 10 denní pobyt 4600,- Kč

Číslo účtu: 4169267083/0800, kde je možno zaplatit pobyt dítěte na táboře nebo na fotbalovém kempu.

TÁBOR I FOTBALOVÝ KEMP SE USKUTEČNÍ JEN V PŘÍPADĚ, KDYŽ TO UMOŽNÍ EPIDMIOLOGICKÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JE NUTNÉ, ABY DÍTĚ PŘED VSTUPEM NA TÁBOR PŘEDLOŽILO POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI.

U dětí potvrzuje písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se uvádí:

a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.

b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. (více v sekci informace) 

Kolektiv vedoucích tábora po 20 letech změnil místo pořádání letních     dětských táborů a fotbalového letního kempu.
Již čtvrtým rokem náš tábor proběhne v Rekreačním areálu Revika – Vizovice.      

www.revika.cz

Náš tým chce navázat a pokračovat v organizaci kvalitních letních táborů    pro Vaše děti.
Ve složení týmu organizátorů a vedoucích se nic nemění, nemění se ani program a náplň desetidenního pobytu dětí na táboře.
Věříme, že nové místo našeho tábora se stalo impulzem k ještě                  lepšímu dětskému táborů a fotbalovému kempu.