INFORMACE K TÁBORU

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR REVIKA VIZOVICE
Adresa rekreačního zařízení: Revika, s.r.o., Lázeňská 1035, 76312 Vizovice

Organizátor tábora:
Mgr. Jiří Ročák
Pod Hájem 668, Valašské Klobouky
tel.: 736 16 66 15
číslo účtu: 4169267083/0800
IČO: 60563362

Rekreační areál REVIKA se nachází uprostřed krásné přírody Vizovických vrchů, 3 km jižně od Vizovic, brány Valašského Království.

Mapa příjezdu na www.taborrevika.cz.

Termín 25. 7. 2024 – 3. 8. 2024

Cena za 10 – denní pobyt je 6800 Kč.  .
Číslo účtu: 4169267083/0800, kde je možno zaplatit pobyt dítěte na táboře.
Možnost zaplatit QR kódem:


Nástup na tábor je ve čtvrtek 25. 7. 2024 od 9:00 h do 11:30 hodin – po telefonické domluvě i později, +420 736166615, Jiří Ročák.

Ukončení tábora je v sobotu 3. 8. 2024, odjezd dětí od 8:30 hodin do 12 hodin.

Úhrada pobytu:

1) Bude-li provádět platbu Váš zaměstnavatel a bude-li Váš zaměstnavatel vyžadovat vystavení faktury na svoji adresu, sdělte nám: 1. přesný název organizace, 2. adresu, 3. IČO, 4. DIČ, 5. číslo bankovního účtu organizace.

2) Pokud budete provádět úhradu za pobyt na náš účet, zašlete PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR na adresu: Mgr. Jiří Ročák, Pod Hájem 668, 766 01 Valašské Klobouky nebo na taborrevika@centrum.cz.

3) Pokud se rozhodnete uhradit pobyt dítěte až při příjezdu na tábor, zaškrtněte příslušnou kolonku a PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR odešlete na adresu: Mgr. Jiří Ročák, Pod Hájem 668, 766 01 Valašské Klobouky nebo na taborrevika@centrum.cz.

Zdravotnické pokyny:

Po celou dobu konání tábora je zajištěna péče kvalifikovaného zdravotníka. V případě zdravotních problémů Vašeho dítěte Vás budeme ihned informovat.

Při příjezdu na tábor prosíme odevzdat vyplněný Zdravotní list s nalepenou kopii průkazu zdravotní pojišťovny, Prohlášení bezinfekčnosti a na předepsaných formulářích (ke stažení na https://www.taborrevika.cz/index.php/prihlaska-ke-stazeni/ ).

Zdravotní list

Zdravotní list vyplňuje praktický lékař dítěte a dává tím potvrzení o jeho zdravotní způsobilosti pobytu na táboře.

pozn.: Platnost zdravotního potvrzení je ze zákona dva roky. Pokud máte, můžete nám přivézt potvrzení i z minulého roku, jen pozor na to, platnost posudku – musí pokrývat celý termín tábora. Naopak pokud budete mít letošní potvrzení, v den odjezdu si jej u zdravotníka můžete vyzvednout a můžete jej použít zase příští rok.

Při registraci prosím upozorněte zdravotníka na případné zdravotní problémy či omezení Vašeho dítěte. Dále prosíme o předání pravidelně užívaných nebo jiných léků zdravotníkovi, zdravotník je bude během tábora vydávat dle předpisu. Nevyužívané léky si na konci tábora rodiče vyzvednou u zdravotníka.

Prohlášení bezinfekčnosti

U dětí potvrzuje písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce eventuálně jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se uvádí:

a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu)

b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.

Uvedené datum podpisu je dnem nástupu na tábor.

Ubytování dětí na táboře:

Po úspěšné registraci pomohou vedoucí oddílu s ubytováním dětí.  Tábor začínáme obědem, po obědě již bude následovat táborový program.

Máme k dispozici veškeré chaty a první patro na budově. Na chatách je vždy jeden pokoj dvoulůžkový a tři pokoje pětilůžkové. Součástí chaty je také sociální zařízení. Na budově jsou pokoje třílůžkové a čtyřlůžkové, na patře je sociální zařízení. Je naší snahou starší děti umísťovat na chaty a mladší ponechat na budově.

Ubytování dětí je dopředu dané dle věku, rozmístění do oddílů a požadavků z přihlášek. Pokud budou další požadavky na změnu ubytování, například s kamarádem/kamarádkou, budou řešeny v rámci možností, ale až poté, co se všichni ubytují.

Režim a program tábora:

Účastníci budou rozděleni do předem připravených oddílů, a to především podle věku. V oddílech se bude odehrávat dopolední činnosti, účastníci fotbalového kempu budou mít v tuto dobu své tréninky. V odpoledním programu budou probíhat celotáborové soutěže s tématem Pevnosti Boyard, které se budou prolínat celou dobou pobytu. Celotáborová soutěž bude ve smíšených oddílech. Večerní činnosti budou dle programu oddílově variabilní.

Denní program je pevně daný, s pravidelnými časy na jídlo (5 x denně) s dostatečným pitným režimem, táborovým programem, osobním volnem a s dostatkem spánku.

Doporučený seznam věcí dítěte na tábor:

  • Všechny věci v kufru, tašce, batohu označte jmenovkou (dovnitř vlepit seznam věcí).
  • Vzhledem k délce pobytu a věku dítěte v dostatečném množství: osobní prádlo, ponožky,
  • punčocháče, trička a košile s krátkým i dlouhým rukávem, teplákové soupravy, ručníky, kapesníky.
  • Dále: svetr, větrovka, pyžamo, mýdlo, hřeben, šampon, kartáček a pastu na zuby, krém na opalování, plavky, pevná sportovní obuv, tenisky, letní pantofle,
  • Rozhodně by neměla chybět: čepice a brýle proti slunci, holínky a pláštěnka, psací potřeby, láhev z umělé hmoty na čaj, batůžek, svítilna/čelovka, repelent.
  • Děti do 10 let: teplá bunda a teplá čepice pro případ chladnějšího počasí.
  • Pokud je možnost, tak přibalte dítěti vlastní spací pytel (spacák) a karimatku pod spací pytel, v programu je naplánováno přenocování v přírodě ve spacích pytlích.
  • Drobná finanční hotovost, v budově je k dispozici bufet.

Různé:

Děti jsou ubytovány v pevném objektu a v chatkách, stravují se 5x denně, nápoje jsou k dispozici po celý den, děti přivezte do tábora v den nástupu nejpozději do 11.30 hod., tábor končí poslední den snídaní, děti jsou připraveny k vyzvednutí od 8.30 do 12.00 hod., prosíme o informaci o vyzvednutí dítěte z tábora při nástupu na tábor.

Rodiče upozorňujeme:

V době konání tábora nenavštěvujte své děti. Bude-li to nezbytně nutné, dohodnete si návštěvu s vedením tábora.

Nedávejte dětem velký finanční obnos a žádné cennosti (mobil, mp3 přehrávače apod.), vedení tábora za ztráty neručí!!!

Mobilní telefony – upozorňujeme, že se nebudou používat v průběhu táborových činností.  Vyhrazujeme si právo na odevzdání telefonů v nutných případech, například při celotáborových hrách. Telefony budou následně dětem vráceny. Pokud byste se rozhodli mobilní telefon dítěti ponechat doma, umožníme kdykoli vzájemný telefonický kontakt přes oddílového vedoucího.

V posledních letech je zvýšený výskyt vší ve školách na území celé ČR. Doporučujeme před odjezdem na tábor dětem prohlédnout vlasy a případně vybavit dítě na tábor dostupnými preventivními prostředky proti vším.

Informace:

Možnost telefonických informací denně v 8.00 – 8.30 hodin, 18.00 – 18.30 hodin.

Prosíme volat jen v nutném případě.                                                                        

Mgr. Jiří Ročák – vedoucí DT                       mobil: +420 736 16 66 15

Veškeré informace naleznete také na internetu na stránce: www.taborrevika.cz

Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, neváhejte se na nás obrátit na emailu revikatabor@centrum.cz

Těšíme se na Vás!