Fotbalový kemp

TRENINKOVÝ PLÁN 2024

Obecný harmonogram

9.00 – 9.15 rozcvička

9.15 – 9.35 fyzička

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka (kontrola míče u nohy)

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.15 2.tréninková jednotka

11.15 – 11.35 zápas

1.den (úvodní den, základní dovednosti)

9.00 – 9.05 Úvodní řeč

9.05 – 9.15 rozcvička

3min rozběhání (tlesknutí + cvik), běh důvěry (na probuzení (zvedaní rukou)),  štafety

9.15 – 9.35 fyzička

1.den budou fyzické test za kolik, kdo uběhne 6x kolem budovy (1800m), kolik kdo dá max kliků (na konci týdne znovu a srovnání)

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka

1. den testování a rozdělení do dvou (nebo tří úrovní) –

posuzovat budeme přihrávku na dlouhou vzdálenost, zpracování míče, kontrola míče u slalomu

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.15 2.tréninková jednotka

  1. skupina i 2.skupina
  2. všichni na čáře, na tlesknutí cvik a běh s míčem na druhou stranu a zpět 7
  3. všichni různé cviky na čáře na kontrolu míče 5
  4. (jeden míč) dva zástupy naproti sobě, jeden se rozběhne, předá míč na druhé straně na krátkou vzdálenost a zařadí se 6
  5. (dva míče) dva zástupy naproti sobě, oba se rozběhnou uprostřed se obtočí a běží do zástupu kde předá míč 7
  6. skupina

e) těžší slalom bez přihrávek 7

f) lehčí slalom s přihrávkou na dlouhou vzdálenost 7

g) zpracování dlouhé přihrávky, klička střelba 6 ,( to se rovná 45min)

2. skupina

e) lehký slalom bez přihrávky

f) lehký slalom s přihrávkou a se zpracováním na krátkou vzdálenost

g) středně dlouhé přihrávky ve dvojicích, oba jdou na bránu jeden střelba

1. i 2. skupina – 5min pauza a přednáška o teorii bránění a o držení si své pozice a hráče, jak efektivně bránit a jak se pohybovat na hřišti

h) 10min hráč z první skupiny vybíhá z půlky, snaží se udělat kličku hráči z druhé skupiny , ten se ho snaží ubránit, střelba před brankovištěm

11.15 – 11.35 zápas

Rozdělit spravedlivě na 3 týmy – půlka týmu je 1.sk druhá půlka je 2.sk

1. skupinu dát do útoku,2. skupinu slabší do obrany (říct jim ať si drží pozice a brání, tak jak to dělali na tréninku)

11.35-11.40 statický strečink

2.den (zpracování a přihrávky, úroveň I.)

9.00 – 9.15 rozcvička

Úpolové pohybové hry, dvojice tleskání, ocásky

9.15 – 9.35 fyzička

Běh 6x kolem budovy na čas ( po prvním dni určit limity, které musí všichni během týdne splnit), pak 2x 10 kliku, 2x 20 dřepů, 2×10 sed-leh

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka

Jednodušší část – kontrola míče u nohy mezi kloboučky, krátká i dlouhá vzdálenost (bez přihrávek)

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.15 2.tréninková jednotka (zpracování a přihrávky)

ˇˇprvní i druhá skupinaˇˇ

a) Cvičení zpracování- Dvojice na vzdálenost cca 5m, po zemi rukou přihrát míč, jeden zpracuje, pak sám chytí míč a hodí druhému

Nejdřív na pravou nohy, pak na levou nohu

Potom opakování na větší vzdálenost

b) opakovat s oklepem míče o zem

c) trénink přihrávek, 1. skupina s 1 kloboučkem(na jedné straně zpracování na druhé straně pass), 2. skupina bez kloboučku, míří na pravou nohu

d) nahrávky ve dvojicích a pak ve trojicích – přejít na druhou stranu a zpět; začít na krátkou vzdálenost, pak na střední vzdálenost (namíchat 1. i 2. skupinu)

e) rozdělit je rovnoměrně na zástupy, 2 naproti sově. Jeden vybíhá, v půlce míč přihraje, pak zpracování a druhý běh opět na půl

f) trenér uprostřed hřiště, běží po dvou na bránu a musí si přihrát tak, aby jim trenér míč nevzal, pak střelba

11.15 – 11.35 zápas

Promíchat skupiny, stejně jak včera, 1. skupina útok a 2. skupina obrana

11.35-11.40 statický strečink

3.den (zpracování a přihrávky, úroveň II.)

9.00 – 9.15 rozcvička

Různé štafety (rozdělení na 3 týmy, dle časů), přenášení vody

9.15 – 9.35 fyzička

Běh jen 3x kolem budovy na čas , pak 3x 15 kliku, 3x 20 dřepů, 3×15 sed-leh

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka

Opakování druhého dne – bod viz c), d), e) druhý den

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.15 2.tréninková jednotka (auty, zpracování ve vzduchu)

ˇˇ1. i 2. skupina celý den spoluˇˇ

a) trénink zpracování míčů ze vzdychu – ve dvojicích nahazování na nohu, na hlavu, na hruď

b) ukázka a upozornění na chyby a kritická místa při vhazování autů

c) trénink zpracování autů ve dvojicích, na nohu, na hlavu

d) trénink uvolnění se během vhazování 1. vhazuje, 2. si hledá místo, 3. brání

e) kombinace s vhazováním – hod, zpracování, pak mezi kloboučky

f) kombinace s vhazováním- hod, zpracování přihrávky viz 2.den f)

g) kombinace s vhazováním – hod do běhu po lajně, dlouhý pas na pomezí brankoviště, střelba

11.15 – 11.35 zápas

Promíchat skupiny, nechat je samotné rozhodnout o pozicích

11.35-11.40 statický strečink

4.den (střelba)

9.00 – 9.15 rozcvička

Atletická abeceda, kruhové pohyby

9.15 – 9.35 fyzička

Běh 6x kolem budovy na čas, pak 3x 10 kliku, 3x 15 dřepů, 3×10 sed-leh

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka

Opakování třetího dne – bod viz c), f), g) třetí den

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.15 2.tréninková jednotka (střelba, kombinace s minulými dny)

a) ukázka a upozornění na chyby a kritická místa při střelbě

b) rozdělení na 1. a 2.skupinu, 1. skupina střelba s vedením míče z půlky, 2.skupina střelba z místa

c) 1.skupina nahrávky z půlky ve dvojicích pak střelba, 2.skupina střelba s vedením míče od půlky

d) spojení skupin, slalom střelba

e) vedení míče po lajně, nahrávka na střed – střelba bez zpracování

f) slalom po lajně, vedení míče na střed, naznačení střely pak až střela

g) trénink střelby z voleje – 2 zástupy na středu dle skupiny, trenéři nahazují 1. skupině, hráči z 2. skupiny si nahazují sami

11.15 – 11.35 zápas

Promíchat skupiny, 1. skupina bude v obraně – nesmí střílet!, 2.skupina útok(jen oni smí dát gól)

11.35-11.40 statický strečink

5.den (obehrání soupeře)

9.00 – 9.15 rozcvička

Kruhové cvičení – 3 stanoviště

9.15 – 9.35 fyzička

Běh 6x kolem budovy na čas, pak 2x 10 kliku, 2x 15 dřepů, 2×10 sed-leh

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka

Opakování čtvrtého dne – bod viz b), c), e) čtvrtý den

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.15 2.tréninková jednotka (obehrání soupeře)

a) ukázka a upozornění na chyby a kritická místa při obehrávání, upozornění na situace, kdy můžu obehrát a kdy ne!

b) 1. skupina, snaha obehrát trenéra při běhu na branku, pokopnutí míče na jednu stranu, 2. skupinu pokopnutí míče kolem kloboučků, tak aby si stíhali!

c) obě skupiny, 2 útočí 1 brání při běhu na bránu

d) vyhození míče do běhu na bránu, dva vybíhají, jeden druhého se snaží obehrát

e) hra, kdy jsou všichni s vlastním míčem v uzavřeném prostotu, poslední vyhrává (děti musí bránit a zároveň obehrávat soupeře naráz)

f) útok 3útočníků na 2 obránce z půlky

11.15 – 11.35 zápas

Promíchat skupiny, nechat děti ať si sami rozdělí role

11.35-11.40 statický strečink

6.den (centrování, rohy)

9.00 – 9.15 rozcvička

Kruhové cvičení – 3 stanoviště

9.15 – 9.35 fyzička

Běh 6x kolem budovy na čas, pak 3x 20 kliku, 2x 25 dřepů, 2×25 sed-leh

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka

Opakování pátého dne – bod viz b), c), e) pátý den

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.15 2.tréninková jednotka (centrování)

a) ukázka a upozornění na chyby a kritická místa při centrování

b) každý střelba na bránu z vápna, každý se snaží trefit břevno (získání citu, při podkopávání míče)

c) zopakování zpracování při vhazování z autu

d) centry z půlky ve dvojicích, snaha přihrát si přesně vzducem

e) trénink házení na hlavu a hlavou do brány

f) rozdělení na týmy, každý tým 10 rohů útok a 10 rohů obrana, vyhraje ten tým co má nejvíce bodů

11.15 – 11.35 zápas

1. zápas 1.skupina jen, 2.záapas 2.skupina jen

11.35-11.40 statický strečink

7.den (brankařský program)

9.00 – 9.15 rozcvička

Atletická abeceda

9.15 – 9.35 fyzička

Jen běh 6x kolem budovy na čas,

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka

Opakování pátého dne – bod viz b), c), d) pátý den

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.15 2.tréninková jednotka (centrování)

a) Ti co chtějí brankářský trénink s Tomem,

b) zbytek trénink s Romanem

11.15 – 11.35 zápas

Dle situace

11.35-11.40 statický strečink

8.den Závěrečný turnaj

9.00 – 9.15 rozcvička

Zeptáme se dětí, která je bavila přes týden nejvíc a tu zopakujeme

9.15 – 9.35 fyzička

Jen běh 6x kolem budovy na čas, + testování a srovnání kdo dá kolik kliků

9.35 – 10.00 1. tréninková jednotka

Začátek turnaje, vymezení pravidel a rozdělení týmů

10.00 – 10.15 svačina, pauza

10.15 – 11.35 2.tréninková jednotka

Závěrečný turnaj

11.35-11.40 statický strečink